Czas nie ma znaczenia dla fotografii. To fotografia ma znaczenie dla czasu.

Album z fotografiami Tomka Tomkowiaka

Prace powstały na przestrzeni lat 2013-2021 i opowiadają,  jak zaznacza autor we wstępie albumu, o „świecie odrębnym i innym od tego, w którym powstały zdjęcia. Ale każda historia, którą da się opowiedzieć jest prawdziwa. A skoro jest prawdziwa, musi także istnieć”.

Albumem tym autor zamyka pewną fotograficzną drogę, która prowadziła przez Zanzibar. 

W albumie dominują portrety kobiet, ale także znajdziemy zdjęcia krajobrazów i zapis pochodzący ze zwykłej obserwacji codziennego życia. Znalazły się tam również prace nagrodzone w konkursach, między innymi Viva Photo Awards 2018, na którym za cykl „Po drugiej stronie raju” autor otrzymał pierwsze miejsce w kategorii „reportaż”, a także cała seria zdjęć zauważonych w międzynarodowym konkursie IPA, które składają się na cykl portretów pod wspólnym tytułem „Jungle Fever”.

Scroll to Top