Formy płatności

W sklepie 6degree.pl płatności możesz dokonywać w następujący sposób:

 

1. płatność przy odbiorze osobistym – po złożeniu Zamówienia,

2. przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,

3. pozostałe – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.

www.6degree.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 • płatności online mElements S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590484, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 522-304-78-92, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2022 wynosi 14.500.000 złotych.
 • płatności kartą – podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A , Obsługa kart płatniczych:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”
Scroll to Top